Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening van Stichting ABCzetje verzamelen we persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe ABCzetje daarmee omgaat. 

Wie verwerken je persoonsgegevens?

De bestuursleden van de stichting ABC zetje:

Alice Wiegers, voorzitter; 

Lia Deiman, penningmeester; 

Soraya Beumer, secretaris.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 66883474 en is bereikbaar via email of website:

contact@abczetje.nl

www.abczetje.nl

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

Je geeft de stichting je persoonsgegevens door het invullen van het contactformulier op onze website, als je je inschrijft voor nieuwsbrieven of als je telefonisch of per mail een afspraak maakt met onze stichting. Voor het beoordelen van een aanvraag van een zetje verzamelen we gegevens. Dit doen we ook als jij begeleid wordt door stichting ABC zetje. 

ABC zetje verwerkt gegevens van derden die betrokken zijn bij de stichting of uitvoering van de begeleiding en van personen die op een andere manier betrokken zijn bij het werk van de stichting.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

We verwerken NAW-gegevens en contactgegevens zoals, zoals e-mailadres en telefoonnummers. Daarnaast maken we notities van besluitvorming over aanvragen en gesprekken, deels op papier, deels digitaal. We bewaren relevante e-mails.

Wat is het doel daarvan?

We verwerken je persoonsgegevens om een besluit te kunnen nemen op een aanvraag van een zetje, om contact met je te kunnen houden en om je te kunnen begeleiden.

Daarnaast hebben we persoonsgegevens nodig voor een goed beheer van het bestand van onze aanvraagsters. Ook hebben we persoonsgegevens nodig voor het plannen, evalueren en verbeteren van onze werkwijze en begeleiding.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken?

Ja, dat mogen we omdat je ons toestemming daarvoor hebt gegeven bij het invullen van het contactformulier. Met het aanvaarden van een zetje van de stichting geef je ook toestemming voor de contacten en eventuele begeleiding die onderdeel zijn van het zetje.  

Als je ons jouw gegevens hebt gegeven zodat je onze nieuws(brieven) in je mailbox krijgt mogen wij jouw gegevens ook verwerken. De details van de grondslag toestemming lees je hier.

Zijn er derden betrokken bij de verwerking van je gegevens?

De stichting werkt met vrijwilligers die het doel van de stichting onderschrijven en daardoor actief zijn bij het ondersteunen van vrouwen die een beroep doen op de stichting. Zij verwerken zelf geen persoonsgegevens. Aantekeningen die zij maken bij contacten met jou vernietigen zij zodra zij deze hebben overgedragen aan een van de bestuursleden. Mails die zij hebben ontvangen met daarin jouw gegevens verwijderen zij zo spoedig mogelijk uit hun mailbox. Mails die bewaard moeten worden dragen zij over aan een van de bestuursleden.  

Onze website wordt gehost door Creativs, een in Nederland gehuisveste host. Voor email en online werken maken we gebruik van respectievelijk Protonmail en NLcloudopslag.

We gebruik Mailerlite voor het versturen van nieuws(brieven) en Google Analytics voor feedback op het openen en lezen daarvan.

Nooit delen we je gegevens met een andere partij voor commerciële – of goede doelen.

Komen je persoonsgegevens buiten de EER terecht?

De EER is de Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

Onze website en het online werken worden gehost in Nederland en valt daarmee onder de Nederlandse wetgeving. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan 2 jaar na afloop van het laatste contact of de laatste begeleiding. Gegevens van aanvraagsters wier aanvraag niet is toegekend, bewaren niet langer dan een jaar na het indienen van een verzoek om een zetje.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers en bestanden zijn beveiligd met beveiligingssoftware. 

Onze website heeft een SSL-certificaat. 

De papieren en digitale gegevens over aanvraagsters zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van de stichting.

Op het moment dat we je gegevens verwijderen, zorgen we dat ze vernietigd of onleesbaar worden.

Voor iedereen die betrokken is bij de dienstverlening van de stichting geldt een verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens waar zij kennis van nemen. 

Hoe zit het met cookies?

Onze website gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. De analytische cookies zijn alleen bestemd voor gebruik door onze stichting; we houden het aantal bezoekers van de website bij.  

Kun je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Ja, dat kan. Als je je gegevens wilt inzien, dan zorg we daar zo snel mogelijk voor, in ieder geval binnen 4 weken. Je kunt ons daarna vragen je gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Je kunt ons ook vragen je gegevens aan iemand anders door te geven. Dat doen we alleen als je ons dat schriftelijk bevestigt. Onze gegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring.

Als je vragen hebt of een klacht over hoe we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Als wij er niet uitkomen dan heb je het recht om je klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Klik daarvoor hier.

Wijzigingen 

Als daarvoor aanleiding is, passen we deze privacyverklaring aan. De laatste versie is te vinden op onze website www.abczetje.nl

Rotterdam

Versie februari 2022