Onze basis

Ons doel is het ondersteunen van meisjes en vrouwen in hun intellectuele en beroepsmatige ontwikkeling en bij het volgen van onderwijs, op het moment dat zij om welke reden dan ook moeilijkheden ondervinden om dit op eigen kracht te realiseren (Statuten ABCzetje¡ artikel 3).

Het gaat uitdrukkelijk om (jonge) vrouwen die geen beroep kunnen doen op de gewone hulp en regelingen van de overheid.

De stichting heeft haar wortels in Rotterdam. Daarom richten we ons op vrouwen en meisjes die wonen in ‘onze’ regio.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie onafhankelijke leden: Alice Wiegers, Soraya Beumer en Lia Deiman. Achter dit bestuur staat een groep van vriendinnen die ondersteunen bij het beoordelen en uitvoeren van aanvragen.

“Opleiding en werk betekenen zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ik zet me graag in voor vrouwen die daar support bij nodig hebben.”

Alice Wiegers

Voorzitter

“Iedereen heeft behoefte aan perspectief. Fijn om daar een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren voor de vrouwen die een beroep op ons doen.”

Soraya Beumer

Secretaris

“Ik vind het mooi om meiden en vrouwen die om wat voor reden dan ook klem zitten, een klein beetje op weg te helpen.”

Lia Deiman

Penningmeester

Verantwoording

Stichting ABCzetje¡ werd opgericht op 21 september 2016. In 2017 vroeg het eerste bestuur bestaande uit Janny Dierx, Ellis Houweling en Marlèn Dane, de ANBI status aan en werd de stichting ingeschreven in de KvK.

Op basis van de statuten en doelstelling van de stichting werden criteria ontwikkeld om aanvragen te beoordelen.

De interne procedures zijn beschreven en getoetst aan de Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Eind 2017 kwam het legaat van de oprichtster vrij en in 2018 ontvingen zeven vrouwen de eerste zetjes. Via een nieuwsbrief houden we belangstellenden en donateurs op de hoogte.

Wil je ook op de hoogte blijven en bijdragen?