Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over onze stichting en activiteiten. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onjuistheden op de website. Ook mogen we de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment wijzigen of intrekken.